S námi na to nejste sami

Péči v Orlickoústeckém regionu neustále rozšiřujeme o více klientů z více obcí.

V roce 2021 zahrnovala služba osobní asistence na 33 klientů v 17 ti obcích, pečovatelská služba Letohrad pečovala o 38 klientů ze 7 obcí a pečovatelská služba Ústí nad Orlicí o 58 klientů z 11 obcí. Zimní provoz a dochvilnost jsou zvláště náročné, náš terén v Orlickém podhůří je velice rozmanitý, kopcovitý i hůře sjízdný.

Našim klientům jsme prostřednictvím pečovatelských služeb v přímé péči poskytli službu v celkovém počtu 7 218 hodin a najeli jsme celkem 81 537 km s časem 2543 hodin v provozní době od 7:00 do 20:00 každý den, o svátcích, sobotách a nedělích. V osobní asistenci se jednalo o 16 800 hodin přímé péče o klienty v 17 obcích, přičemž dopravu k nim si zajišťoval každý osobní asistent sám podle nasmlouvané doby návštěv.

Služby osobní asistence zajišťovalo 28 osobních asistentek a jedna vedoucí včetně sociální práce. Pečovatelskou službu na Letohradsku zajišťovaly 4 pečovatelky a jedna vedoucí včetně sociální práce. Pečovatelskou službu v okolí Ústí nad Orlicí zajišťovaly 3 pečovatelky na plný úvazek a 5 pečovatelek a pečovatel na různě krácené úvazky a dále jedna vedoucí včetně sociální práce. Osobní asistentky, asistenti, pečovatelky a pečovatelé pracují na různé pracovní úvazky v hlavním pracovním poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

V roce 2021 jsme mimo péče přímé terénní péče našim klientům poskytovaly i pomoc a podporu blízkým pečujícím a zájemcům o službu prostřednictvím sociálního poradenství v jejich domácnostech, po telefonu i u nás v našich sídlech.