Kontakt

Pořadatel

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba

Petra Hubálková
petra.hubalkova@uo.hk.caritas.cz
739 383 598

Číslo účtu

2001238933/2010

Variabilní symbol - příspěvky na hospic

9211

Za Vaše příspěvky děkujeme..